Reiki

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie. Dit is de energie die om ons heen aanwezig is. Alles wat leeft en groeit, heeft deze energie nodig om te kunnen bestaan. Reiki wordt ook wel kosmische energie genoemd of energie van de Zon. Het zonlicht zorgt voor de groei van al wat leeft. Het is dus een sterke levensenergie. Deze energie geef ik door via mijn handen. Reiki bevordert het zelfherstel van de natuurlijke energiebalans.

Iedereen beschikt over Reiki.
De Universele Levensenergie wordt ons bij de geboorte meegegeven. Iedereen is na zijn geboorte in staat om die energie vrijelijk in zich op te nemen en door te geven.
Door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd.
Door deze blokkades kan de levensenergie stroom niet meer volledig stromen.
Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en vertraagt het herstel.

Wat doet Reiki?
Reiki is een geneeswijze die werkt door handoplegging.
Het eerste wat Reiki voor ons doet is het op gang brengen van ons natuurlijk-genezend vermogen.
Door handoplegging stroomt Reiki door je heen naar de plaats waar het nodig is.
Reiki ontspant, geeft rust en versterkt het afweersysteem dat je helpt je lichaam en geest te ontgiften.

Reiki kun je voor alle situaties gebruiken.

Wat wel voorop staat, is dat een Reiki-behandeling geenszins een vervanging is voor een bezoek aan een dokter.
Met Reiki ben je wel in staat de genezing te ondersteunen, waardoor het genezingsproces kan versnellen of de acceptatie daarvan kan worden bevorderd.

Reiki geeft rust aan lichaam en geest. Het is levenskracht en geeft nieuwe energie.
Bij elke andere geneeswijze of therapie kan Reiki ondersteunend werken.